Met het gastenplan voor Limburg geven we samen vorm aan het Limburgse toerisme van morgen. De weg naar dat gastenplan is net zo belangrijk als het resultaat. Volg en werk hier mee aan het toerisme dat Limburg helpt groeien.

4 X 4: De 4 panelgesprekken stellen ons voor 4 keuzes

4 X 4: De 4 panelgesprekken stellen ons voor 4 keuzes

 

Afgelopen week was het Kasteel van Bokrijk de plaats van afspraak voor de panelgesprekken. We brachten mensen uit de Limburgse publieke en private sector samen rond de tafel, aangevuld met deskundigen uit Vlaanderen en Nederland. 4 dagen en evenveel panelgesprekken verder hebben we een volle rugzak met nieuwe inzichten, ideeën, bedenkingen en bezorgdheden. Wat vooral overblijft is de ‘goesting’ en de positieve bereidheid van iedereen rond de tafel om mee te denken aan de Limburgse vrijetijdseconomie van morgen.

We gaan nu aan de slag met alle input. Hieronder geven we alvast een aantal krijtlijnen terug over wat aan bod kwam. Met de uitdrukkelijke uitnodiging om deze pagina en deze website te gebruiken om verder mee te denken.

IMG_1460.jpg

“Kiezen is winnen,” was een veelgehoorde quote doorheen de panelgesprekken. We vatten de vierdaagse dus samen in 4 te maken keuzes. De 4 woorden die als een rode draad terugkwamen doorheen de gesprekken waren ‘ambitie’, ‘verbinding’, ‘kennis’ en ‘gastgerichtheid’.

Kiezen voor ambitie We hoorden dat het toerisme goed bezig is in Limburg, maar dat we nu vooral verder moeten durven kijken. Een visie ontwikkelen die voortbouwt op wat goed is en die Limburg verder op de kaart zet. Dat we dus niet te bescheiden moeten zijn en ambitieus een vlag mogen planten. Dat we heilige huisjes mogen loslaten en dat we van vrijblijvendheid verder mogen evolueren naar kwaliteit.

Kiezen voor verbinding We hoorden ook dat er nood is om de verschillende spelers verder te verbinden, binnen de toeristische sector maar ook daarbuiten. Met de maakindustrie, de kenniscentra, cultuur en natuur kunnen we samen het merk ‘Limburg’ een gezicht (of vele gezichten) geven. Dat we samen thema’s moeten kiezen waar we gericht rond werken. Dat we onder onze stolp moeten uitkomen. En ook over de grens moeten kijken.

Kiezen vanuit kennis We moeten slimmer inzetten op de noden van onze gast. Door het juiste product op het juiste moment aan de juiste gast te tonen. We kunnen niet alles ineens vertellen en niet iedereen is op zoek naar hetzelfde. We moeten niet meer denken in “on- en offline, maar inline met wat onze gasten verwachten.” En daarom moeten we inzichten verzamelen over wat onze gasten willen en waar ze zijn.

Kiezen voor de gast We ontwikkelen een vrijetijdseconomie voor Limburg, de Limburgers en de Limburgse ondernemers. Maar daarom hebben we gasten nodig. En die gast maakt zelf zijn keuzes. Dus willen we die gast zijn hart helemaal winnen, gaan we moeten inzetten op excellente ervaring, doorheen heel het proces. We hoorden een pleidooi om te groeien van een marketingacties naar belevingsacties op maat van de gast.

Bovenstaande keuzes voor morgen gaan we verder samen maken, voor oud én jong. Want uit de gesprekken kwam duidelijk naar voor dat Limburg voor huidige en komende generaties een topbestemming moet zijn. Op naar ‘generatie L’.

 
Meer inzicht in zorg- en zakentoerisme in Limburg

Meer inzicht in zorg- en zakentoerisme in Limburg

Outsiders ontdekken Limburg

Outsiders ontdekken Limburg